Vaccinationer

Behöver jag vaccinera mig?

Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om
du tidigare har vaccinerat dig. Rådgör med din läkare eller vaccinationsklinik
för att få information om vad som gäller för din resa. Du kan även hitta
information om vaccinationer på Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.se eller hos Medical
Link 3W AB via www.vaccination.nu.