GDPR

GDPR

Dataskyddspolicy GDPR

Denna policy beskriver hur vi på Kleins Resebureau AB (org.nr 556322-7270) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. 

När du kontaktar oss, beställer, bokar och anmäler dig till någon av våra tjänster så accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Kleins Resebureau AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning – Denna dataskyddspolicy täcker alla personuppgifter som vi samlar in, till exempel per telefon eller mail.

Information som du ger till oss – Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 

 • Information vi samlar in om dig – När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 

 • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, passuppgifter.

 

 • Betalningsinformation – fakturainformation.

 

 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de tjänster du köper, ex flygbolag, hotell- och bilpreferenser.

 

 • Finansiell information – kreditvärdighet och betalningshistorik.

 

 • Historisk information – tidigare köp, betalningshistorik.

 

 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).  Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster för våra kunder. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på lagliga grunder. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information, med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert, och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning, med sådana utvalda tredje parter.

 

 • Myndigheter – Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller om du har godkänt att vi gör det.

 

 • Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna! Var behandlar vi dina personuppgifter? Hur länge sparar vi uppgifterna? Dina rättigheter – Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blivit ändrade. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att berättigat intresse är felaktigt, har du rätt att invända mot behandlingen.

 

 • Ändring av dataskyddspolicyn. Kontakta oss – Personuppgiftsansvarig är Kleins Resebureau AB med organisationsnummer 556322-7270, och med postadress Rådmansgatan 14, 11425 Stockholm. Telefonnummer: 08-50 57 00 00.

 

 • Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Om så är fallet, meddelas denna uppdatering/ändring på www.kleins-resor.se.

 

 • Du har rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen samt invända mot direktmarknadsföring. Dock kan radering av personuppgifter ej ske, om dessa krävs för att fullgöra avtalet, eller om en svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

 

 • Du som registrerad hos Kleins Resebureau AB har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag en gång per år.

 

 • Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

 • Vi sparar dina uppgifter i vårt GDS bokningssystem Amadeus, SJ Linkonline, ekonomi system Softronic och Outlook. Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör som vi har ingått avtal med. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.
 • Kleins Resebureau kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

 

 • Leverantörer och underleverantörer – Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig.

 

 • Vilka kan vi komma att dela informationen till? Vad gör vi med informationen? – Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och våra tjänster till dig, eller för att utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.