SRF:s villkor för paketresor

SRFs  villkor för paketresor

Mellan Svenska Resebyråföreningen och Konsumentverket har träffats överenskommelse
om Allmänna resevillkor för paketresor. Överenskommelsen ska klart och tydligt skiljas ut
från arrangörens eventuella egna kompletterande villkor.

Läs mer om SRF´s villkor för paketresor i pdf filen nedan.

Här kan SRF:s villkor för paketresor hämtas upp som ett pdf-dokument och som ett word-dokument.

SRF 2010-11-09