Svenska Resebyråföreningen (SRF)

Kleins Resebureau AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF),
www.resebyraforeningen.se som är en  branschorganisation för
resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är
att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda
medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag
bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti.
Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och
utbildning.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat
i försäljningsvolym och runt 50% av alla researrangörer (undantag
charterarrangörerna). SRF har cirka 230 medlemsföretag och representerar närmare
400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4 000 personer och
har en affärsvolym på 33,5 mdr kr (år 2011).