Om Travelsupport

TRAVELSUPPORT är en kedja bestående av fristående resebyråer.

Kedjan bildades 1995 med 8 resebyråer och växer kontinuerligt. Idag är vi ca 50 resebyråer som finns representerade från Trelleborg i söder till Haparanda i norr.

Konceptet består av att enskilda resebyråer med entreprenöranda och ambition att driva sin egen resebyråverksamhet ansluter sig till TRAVELSUPPORT som Partnerbolag. Därigenom kan vi tillsammans uppnå handlingskraft och skapa resurser som kan vara svårt att uppnå på egen hand.

TRAVELSUPPORT har år 2011 en budgeterad omsättning på SEK 2,5 miljarder. Partnerbolagen är verksamma inom affärsresor 50%, privatresor 30% och Grupp & Konferens 20%.

TRAVELSUPPORTS affärsidé är:

”TRAVELSUPPORT skall i partnerskap med oberoende reseföretag i Norden skapa konkreta ekonomiska och administrativa fördelar genom frivilligt kedjesamarbete för att säkra framtiden och skapa ett oberoende resebyråblock.”

TRAVELSUPPORT och våra partnerbolag är medlemmar i SRF (Svenska Resebyråföreningen).

Svenska Resebyråföreningen (SRF) är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder runt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym. SRF har cirka 200 medlemsföretag och representerar närmare 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4.500 personer och har en affärsvolym på drygt 30 mdr kr (år 2009).

SRF 2010-07-19